GRATIS verzending boven € 250,-
Meer dan 25 jaar ervaring
GRATIS afhalen in ons magazijn
0
GRATIS verzending boven € 250,-
Meer dan 25 jaar ervaring
GRATIS afhalen in ons magazijn

Privacy Policy

Privacyverklaring Sanaja Hygiëne Services B.V.

Via de website https://www.sanaja.nl van Sanaja Hygiëne Services B.V. worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in die gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Als Sanaja Hygiëne Services B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2022.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. Zo kunt u bijvoorbeeld via onze website artikelen bestellen, waarbij wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden.

Daarnaast kunt u een account aanmaken op onze website, om inzicht in uw bestellingen te verkrijgen. Ook bij het surfen op onze website op verschillende apparaten zoals een computer, smartphone, of een tablet, worden er persoonsgegevens verzameld.

Verder is het mogelijk dat u ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met u opnemen om de vraag of klacht te behandelen.

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook, Instagram of Twitter), bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen uw accountnaam zodat wij op uw bericht kunnen reageren.

Wanneer U gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die u zelf invult door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen of door het aanmaken van een account):

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • Geslacht
 • Zakelijk e-mailadres
 • Adresgegevens van het bedrijf
 • Telefoonnummer (zakelijk)
 • KvK nummer bedrijf
 • Technische gegevens van de apparatuur die u gebruikt (bijvoorbeeld van uw smartphone/laptop/tablet of ander device), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software
 • U surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van uw bezoek op onze website
 • Betaalgegevens van her bedrijf
 • Aankoopgeschiedenis
 • Inloggegevens van uw account

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om u de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
 • om uw betaling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, of telefonisch;
 • om onze website, en onze dienstverlening online te verbeteren. Dit doen wij op basis van: uw voorkeuren, uitgevoerde markt- en klantonderzoeken en het gebruik van onze website door bezoekers.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht

Bewaartermijn

 • uw gegevens worden bewaard gedurende de periode van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Nieuwsbrief
Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen ter informatie. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht u geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Tevens kunt u zich  afmelden voor de nieuwsbrief in uw account.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Inschrijving formulier nieuwsbrief

Bewaartermijn

 • Uw gegevens worden bewaard gedurende de periode dat men aangemeld is.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerde
Wanneer u geïnteresseerd bent in de diensten of producten van de onderneming, kunnen wij contact opnemen om verdere informatie te verstrekken. Deze informatie zal worden versterkt via nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. De volgende persoonsgegevens kunnen hiervoor worden gevraagd:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • Zakelijk e-mailadres
 • Telefoonnummer contactpersoon

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, insturen contactformulier en/of koppeling via LinkedIn

Bewaartermijn

 • Uw gegevens worden bewaard gedurende de periode dat men wordt gezien als een geïnteresseerde.

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Verstrekking aan derden
De door u verstrekte gegevens worden enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de levering van de door u aangevraagde diensten en producten  en de hierboven beschreven doeleinden. Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van het webplatform
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Het verzorgen van het goederentransport

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, om er zeker van te zijn dat ze goed met jouw gegevens omgaan.

Beveiliging van jouw gegevens
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen. Wanneer wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Onder andere de volgende maatregelen zijn genomen:

 • Versleuteling via de SSL-certificaat
 • Alle personen die namens Sanaja Hygiëne Services B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Cookies
Op onze website maken wij gebruiken van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat wordt opgeslagen op je computer.

Cookies op zich kunnen geen individuele gebruiker identificeren, maar slechts de computer of het mobiele apparaat dat u gebruikt door een willekeurig gegenereerde identificatiemarkering. Zie onze cookieverklaring voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kan u deze te allen tijde wijzigen in uw account. Je kunt via ‘Mijn account’ inloggen in uw account.

Wanneer u niet in het bezit bent van een account en toch graag uw persoonsgegevens in wilt zien, deze wilt laten verwijderen of wilt overdragen, dan kan u contact opnemen met Sanaja Hygiëne Services B.V. via de volgende gegevens:

Sanaja Hygiëne Services B.V.
Mgr. Veermanlaan 10
1131 KH Volendam

Of door een e-mail te sturen naar [email protected]. We zullen het verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy en/of deze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen door te mailen naar [email protected].

Sanaja Hygiëne Services B.V.
Mgr. Veermanlaan 10
1131 KH Volendam
+31 (0) 299 39 20 20
[email protected]

Mijn account

Indien u al een zakelijk account heeft van Sanaja, log dan in met uw e-mailadres en wachtwoord. Maak anders een nieuw account aan.

Voor alle andere vragen:

Bel ons

U kunt contact opnemen
tijdens kantooropeningstijden

0299 392020

E-mail

Mail ons

[email protected]

Social media

Neem contact op via Facebook

Sanaja Hygiëne Services B.V.

Mgr. C. Veermanlaan 10
1131 KH Volendam
Nederland Bekijk op Google Maps

BTW: NL862336600B01
KvK: 82100381

Vergelijk 0

Voeg nog een product toe (max. 5)

Start vergelijking

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »